Duurzaamheid

Mastervending sustainable coffee

Planet

Het responsible sourcing program van Mastervendings partner JDE Professionals
bestaat uit drie kernthema’s:

  • Steun aan wereldwijde partnerships en projecten om de meest uitdagende problemen op vlak van duurzaamheid van koffie en thee te behandelen.
  • PAankopen van geverifieerde en certificeerde koffie, thee en cacao met internationaal erkende standaarden als: UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade en 4C.
  • • Het JDE’s Supplier Initiative: JDE werkt nauw samen met haar leveranciers met als gezamelijk doel de werkomstandigheden van de koffietelers te verbeteren en de natuur beter te beschermen. Dit in alle regio’s waar koffie wordt geteeld.

Cups:

  • Cups of no-cups: onze klanten hebben de keuze tussen recycleerbare of niet recycleerbare cups of het gebruik van de eigen tas.
  • Duurzame cups: De Mastervending klanten kunnen opteren voor de duurzame Future Smart Cup. Dankzij het Future Smart Cup Recycle Program kan een 100% recyclage worden gegarandeerd.

Verpakking PET en blik:

  • Het Fost Plus programma recycleert zo’n 90% van alle PMD in België.

People

Mastervending doet alles wat in zijn mogelijkheden ligt voor het welzijn van zijn medewerkers.

Mastervending voorziet voor zijn medewerkers performante werkmiddelen en houdt permanent de focus op ergonomie.

Mastervending hecht veel belang aan een correcte samenwerking en een goede communicatie met zijn stakeholders.

Mastervending is een bedrijf “van mensen voor mensen.”

Mastervending team
Mastervending sustainability

Profit

Mastervending is een snel groeiend bedrijf. Deze groei mag echter nooit ten koste gaan van de financiële gezondheid van het bedrijf

Mastervending is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid tegenover klanten, werknemers en partners.

Mastervending heeft een lange termijn visie, met focus op maximale kwaliteit in relatie met een gezonde profit.

Het doel van Mastervending is om een gerespecteerde dienstverlener te zijn, geen koper van marktaandeel.